تندخوانی با نیم کره راست مغز

دیوید باتلر
85000 تومان

مهارت های مطالعه

تونی بوزان (تونی بازان)
اتمام موجودی

روش ها و فنون مطالعه موثر

علی صاحبی
50000 تومان

روش های یادگیری و مطالعه

علی اکبر سیف
135000 تومان

آموزش تندخوانی

استانلی فرانک (استنلی فرانک)
اتمام موجودی

تندخوانی پیشرفته

تونی بوزان (تونی بازان)
اتمام موجودی

مهارتهای تندخوانی

تونی بوزان (تونی بازان)
50000 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه