تندخوانی با نیم کره راست مغز

دیوید باتلر
اتمام موجودی

مهارت های مطالعه

تونی بوزان (تونی بازان)
42000 تومان

روش ها و فنون مطالعه موثر

علی صاحبی
50000 تومان

روش های یادگیری و مطالعه

علی اکبر سیف
135000 تومان

آموزش تندخوانی

استانلی فرانک (استنلی فرانک)
195000 تومان

تندخوانی پیشرفته

تونی بوزان (تونی بازان)
اتمام موجودی

مهارتهای تندخوانی

تونی بوزان (تونی بازان)
اتمام موجودی
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه