خلق محتوا خلق مشتری

جو پولیتزی
82000 تومان

بیمه به سبک عقاب ها

حمید امامی
62900 تومان

چگونه از همه بله بگیرید ( نه به نه 2)

حمید امامی
اتمام موجودی

مسیر موفقیت در فروش بیمه (چاپ 8)

تونی گوردون
اتمام موجودی

تاثیرگذار و کلیدی شو

دنیل پریستلی
70000 تومان

تست مامان

راب فیتزپاتریک
اتمام موجودی

اعتراف های یک تبلیغاتچی

دیوید اگیلوی
اتمام موجودی

گاو بنفش

ست گادین
اتمام موجودی

همه چیز قابل مذاکره است

گوین کندی
139900 تومان

نفروشی فروخته می شوی

گرنت کاردون (گرانت کاردون)
اتمام موجودی

قانون موفقیت

ناپلئون هیل
اتمام موجودی

فروش در 60 ثانیه

دیوید لورنزو
129900 تومان

راز های قطعی کردن فروش (حرفه ای بفروشید)

زیگ زیگلار
اتمام موجودی

همه ما عجیب و غریبیم

ست گادین
اتمام موجودی

21 راز فروشندگان میلیون دلاری

استیفن هارویل
35000 تومان

فروش تنها راه بقا

گرنت کاردون (گرانت کاردون)
116000 تومان

اگر نخریدند چه کنیم؟

تام هاپکینز
109900 تومان

استراتژی فروش به شیوه گرگ وال استریت

جردن بلفورت (جوردن بلفورت)
اتمام موجودی

می توانید فروشنده موفقی شوید

شیو خرا
35900 تومان

فروش بیشتر در زمان کمتر

جیل کنرات
24900 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه