بودجه ریزی

دانشکده کسب و کار هاروارد
اتمام موجودی

ذهن استراتژیست

مجتبی لشکر بلوکی
158000 تومان

سهل گرایی

گرگ مک کیون
117000 تومان

کوچینگ چیست؟

یاسر متحدین
50000 تومان

آفرینشگران

آدام گرانت (آدام گرنت)
27000 تومان

رهبری

الکس فرگوسن
77000 تومان

مربی تریلیون دلاری

آلن ایگل
35000 تومان

ساخت آمریکا

سم والتون
62000 تومان

مهره حیاتی

ست گادین
56000 تومان

آفرینشگران

آدام گرانت (آدام گرنت)
اتمام موجودی

رهبران متحول می شوند

جان سی ماکسول (جان مکسول)
39000 تومان

به جعبه دست بزن

ست گادین
16000 تومان

رهبران آخر غذا می خوردند

سایمون سینک
208000 تومان

از خوب به عالی

جیم کالینز
118000 تومان

مثل زاک فکر کن

اکاترینا والتر
69000 تومان

مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد

یاسر جرار
149000 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه